O kancelarii

Kancelaria Radcowska Legibus Consulto Kulig-Gęgotek i Wspólnicy Spółka komandytowa budowana jest przez zespół młodych i ambitnych prawników. Kancelaria zajmuje się świadczeniem szeroko rozumianej pomocy prawnej zarówno dla przedsiębiorców jak i Klientów indywidualnych.

Doskonałe przygotowanie teoretycznoprawne oraz doświadczenie pozwala prawnikom Kancelarii na wybór dla swoich Klientów rozwiązań optymalnych, a przez to także najefektywniejszych z punktu widzenia ich interesu.

Tworząc Kancelarię przyjęliśmy filozofię, zgodnie z którą działalność prawnicza jest jedynie służebną wobec pozostałych dziedzin aktywności życiowej naszych Klientów i powinna je jak najskuteczniej wspierać. Zgodnie z przyjętymi założeniami Kancelaria w swoich działaniach wykazuje się samodzielnością i dbałością o możliwie minimalną absorpcję czasu Klienta. Nasza Kancelaria z sukcesami zajmuje się nawet najbardziej skomplikowanymi sprawami, wymagającymi nieszablonowego, czy wręcz precedensowego podejścia.

Działalność Kancelarii prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a ponadto w zgodzie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, który wiąże Kancelarię.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zespół

Agnieszka Kulig-Gęgotek

Radca prawny, wspólnik.

Dowiedz się więcej

Łukasz Gałuszka

Łukasz Gałuszka

Radca prawny, wspólnik.

Dowiedz się więcej

Oferta

Obsługa prawna

Obsługa prawna każdego z naszych Klientów prowadzona jest w zależności od potrzeb przez jednego lub kilku prawników, przy czym zawsze jeden z nich – adwokat lub radca prawny – jest osobą, która koordynuje wszystkie usługi dla danego Klienta. Koordynator dobierany jest w taki sposób, aby dziedziny prawa, w których się specjalizuje oraz posiadane doświadczenia były jak najbardziej zbieżne ze specyfiką działalności Klienta.

Dowiedz się więcej

Odszkodowania

Kancelaria udziela swoim Klientom profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie odszkodowań, nie tylko komunikacyjnych, ale też tych wynikłych z nienależytego wykonania umów, błędów medycznych czy czynów niedozwolonych, w tym w szczególności przestępstw.

Dowiedz się więcej

Windykacja

Kancelaria oferuje swoim Klientom windykację sądową oraz pozasądową w kilku wariantach. Windykacja może polegać na dochodzeniu w imieniu Klienta pojedynczej należności, pakietu należności oraz na stałym nadzorze windykacyjnym nad wierzytelnościami Klienta. W tym ostatnim przypadku Kancelaria w ramach umowy stałej współpracy zajmuje się monitorowaniem płatności, windykacją przedsądową, a także windykacją sądową – jeśli okaże się to konieczne.

Dowiedz się więcej

Korporacje

Kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów korporacyjnych kompleksowe usługi począwszy od tworzenia spółek, ich przekształcania a także pomocy przy bieżącym ich prowadzeniu, w tym między innymi zmiany umów spółek, sporządzanie protokołów z posiedzeń organów spółki.

Dowiedz się więcej

Sprawy spadkowe, zachowek

Klienci często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych śmierci osoby bliskiej (odziedziczenie długów, zapłata podatku od spadków, odpowiedzialność solidarna za długi do czasu działu spadku). Częstym problemem i zaniedbaniem Klientów jest odkładanie w czasie regulacji spraw spadkowych.

Dowiedz się więcej

Sprawy upadłościowe

Kancelaria udziela na rzecz swoich Klientów profesjonalnej pomocy przy sprawach upadłościowych, zarówno osób nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) jak i przedsiębiorców. Kancelaria udziela swoim Klientom pomocy prawnej od samego przygotowania wniosku o upadłość, przez zastępstwo przed sądem upadłościowym, aż do jej prawomocnego zakończenia.

Dowiedz się więcej

Prawo pracy

Kancelaria dysponuje wieloletnim doświadczeniem w sprawach z zakresu prawa pracy. Kancelaria udziela swoim Klientom profesjonalnej pomocy prawnej w tym zakresie

Dowiedz się więcej

Prawo karne

Kancelaria udziela swoim Klientom kompleksowej pomocy prawnej w sprawach karnych na każdym etapie postępowania i to zarówno jako obrońcy jak i pełnomocnicy pokrzywdzonych, którzy w postępowaniu karnym dochodzą ochrony swoich praw.

Dowiedz się więcej

Sprawy rodzinne, alimenty

Jeżeli jedynie rozważacie Państwo sądowe uregulowanie kwestii rodzinnych, w tym zamierzacie wystąpić o alimenty, ustalić opiekę nad dziećmi lub uregulować kontakty utrudniane przez drugiego rodzica zapraszamy na spotkanie w Kancelarii, podczas którego uzyskacie kompleksowe informacje dotyczące rozwiązania Waszych problemów.

Dowiedz się więcej

Rozwody

Sprawy rozwodowe ze swego charakteru obarczone są sporym ładunkiem emocji, który nie powinien jednak przesłaniać powagi sprawy i jej konsekwencji nie tylko dla małżonków, ale i ich dzieci. Trudność spraw rozwodowych wynika z tego, że często koniecznym staje się poruszanie przed sądem aspektów bardzo osobistych.

Dowiedz się więcej

Cennik

Usługi Kancelarii są wyceniane indywidualnie do każdej sprawy. Przed przystąpieniem do realizowania usług na rzecz Klienta zawierana jest pisemna umowa, która precyzyjnie określa wysokość wynagrodzenia i zasady jego płatności.

Kancelaria w przypadku prowadzenia spraw sądowych stosuje następujące metody rozliczeń:
a) Ryczałtowe – w którym ustalane jest z góry wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, które nie jest zależne od nakładu czasu pracy przy jej prowadzeniu,
b) Godzinowe – w którym wynagrodzenie jest ściśle powiązane z przyjętą stawką godzinową oraz nakładem czasu pracy przy sprawie.
Wybór metody rozliczenia należy do Klienta.

Kancelaria dokonuje wyceny swoich usług nieodpłatnie.

Kancelaria Radcowska Legibus Consulto Kulig-Gęgotek i Wspólnicy Spółka komandytowa.

Formularz kontaktowy

Gliwicka 2/2, 40-079 Katowice