01_____Wspólnicy Kancelarii

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/L.-Galuszka-cz-b1432024.jpg

Łukasz Gałuszka

Radca prawny / Wspólnik

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, gdzie wcześniej ukończył aplikację radcowską. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoją pracę zawodową jeszcze jako student zaczął w 2010 roku.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej, transportu drogowego i kolejowego towarów. W kancelarii odpowiada za obsługę klientów biznesowych. Jego specjalizacje obejmują w szczególności prawo i proces cywilny, prawo gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów), prawo budowlane, prawo przewozowe (w tym konwencja CMR, Konwencja o przewozie towarów kolejami – CIM).

W latach 2016-2019 nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie (aktualnie: WSB Merito) – gdzie prowadził dla studentów różnych kierunków zajęcia związane głównie z tematyką prawa i procesu cywilnego oraz prawa gospodarczego. Mediator wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Członek Założyciel oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawników Śląskich na rzecz Arbitrażu i Mediacji PACTUM, którego podstawowym celem regulaminowym jest prowadzenie mediacji oraz promocja mediacji i arbitrażu jako alternatywnych metod rozstrzygania sporów.

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/N.-Galuszka-cz-b.jpg

Natalia Gałuszka

Radca prawny / Wspólnik

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Absolwent Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu na kierunku prawo. Mediator wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Ukończyła studia podyplomowa z zakresu prawa zamówień publicznych.

W Kancelarii odpowiada za koordynację obsługi klientów indywidualnych. Do jej specjalizacji należą prawo rodzinne, spadkowe, spory cywilne z udziałem konsumentów oraz upadłości konsumenckie.

02_____Pracownicy / Współpracownicy

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/A.-Kwietniowska-cz-b-1.jpg

Anna Kwietniowska

Adwokat / Of counsel

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym i wykroczeniowym, wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, gdzie wcześniej ukończyła aplikację adwokacką. Z Kancelarią związana od 2021 roku. Praktykę zawodową jako adwokat zdobywa od 2013.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi na kierunku prawo. Jej specjalizacje obejmują w szczególności prawo karne, w tym przestępstwa gospodarcze oraz prawo wykroczeń. Wspiera Kancelarię swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa karnego, dzięki czemu Kancelaria jest w stanie oferować kompleksową obsługę klientom, także z uwzględnieniem analizy ryzyka odpowiedzialności karnej oraz zastępstwa procesowego w sprawach karnych.

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/D.-Zukowski-cz-b.jpg

Dariusz Żukowski

Prawnik / Of counsel

Z Kancelarią związany od 2023 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu na kierunku prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik specjalizujący się w stałej obsłudze przedsiębiorców. W latach 2015-2022 prezes Zarządu, a następnie Dyrektor Oddziału spółki – części Śląskiej grupy kapitałowej z branży gazownictwa, obróbki i obrotu stalą. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych.

W Kancelarii odpowiada za uwzględnianie w procesach obsługi klientów biznesowych aspektów ekonomicznych, zarządczych oraz analizę ryzyka. Jego specjalizacje obejmują w szczególności prawo zamówień publicznych oraz prawne problemy ochrony konsumentów w umowach bankowych.

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/K.-Kaminski-cz-b.jpg

Kamil Kamiński

Prawnik

Z Kancelarią związany od 2021 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w śląskich kancelariach prawnych oraz komorniczych.

Napisał pracę magisterską z zakresu procesu cywilnego, co koresponduje z jego zainteresowaniami i specjalizacjami, do których należy prawo i proces cywilny oraz prawo gospodarcze.

Obsługuje klientów korporacyjnych oraz indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu cywilnego i egzekucji komorniczej, w tym spraw gospodarczych. Odpowiada w szczególności za nadzór nad postępowaniami sądowy oraz utrzymywaniem bezpośredniego kontaktu z klientami Kancelarii w sprawach przez siebie prowadzonych.

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/M.-Urbanowicz-cz-b.jpg

Mateusz Urbanowicz

Prawnik

Z Kancelarią związany od 2023 roku. W Kancelarii zajmuje się wspieraniem obsługi klientów na etapie postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem postepowania egzekucyjnego.

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/T.-Pelar-cz-b.jpg

Tomasz Pelar

Prawnik

Z Kancelarią związany od 2022 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w śląskich kancelariach prawnych oraz komorniczych. Napisał pracę magisterską z zakresu prawa gospodarczego – ochrony konkurencji i konsumentów. Jego specjalizacje oraz przedmiot szczególnego zainteresowania stanowią prawo gospodarcze, w tym prawo budowlane. Obsługuje klientów korporacyjnych oraz indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu cywilnego i egzekucji komorniczej, w tym spraw gospodarczych. Odpowiada w szczególności za nadzór nad postępowaniami sądowymi oraz utrzymywaniem bezpośredniego kontaktu z klientami Kancelarii w sprawach przez siebie prowadzonych.

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/Osoba-Legibus.jpg

Jakub Majdak

Aplikant radcowski

Z Kancelarią związany od 2024 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Odpowiada w szczególności za nadzór nad postępowaniami sądowymi oraz utrzymywaniem bezpośredniego kontaktu z klientami Kancelarii w sprawach przez siebie prowadzonych.

Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania jest prawo przewozowe (w tym konwencja CMR) oraz prawo handlowe.

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/Osoba-Legibus.jpg

Dawid Hoborowicz

Prawnik

Z Kancelarią związany od 2023 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w śląskich kancelariach prawnych, w tym specjalizujących się w sprawach wykroczeniowych. Napisał pracę magisterską z zakresu międzynarodowego prawa karnego. Jego specjalizacje oraz przedmiot szczególnego zainteresowania stanowią prawo karne oraz wykroczeniowe. Obsługuje klientów korporacyjnych oraz indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu cywilnego, egzekucji komorniczej oraz postępowania karnego. Odpowiada w szczególności za nadzór nad postępowaniami sądowymi oraz utrzymywaniem bezpośredniego kontaktu z klientami Kancelarii w sprawach przez siebie prowadzonych.

03_____Administracja

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/Osoba-Legibus.jpg

Anna Wójcik

Kierownik biura Kancelarii

Z Kancelarią związana od roku 2022. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych śląskich kancelariach prawnych począwszy od 2009 roku. W Kancelarii zarządza biurem oraz odpowiada za koordynacje pracy kancelarii, w tym pionu prawnego.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunku Marketing i Zarządzanie, specjalizacja finanse i rachunkowość.

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/P.-Brodzinska-cz-b.jpg

Patrycja Brodzińska

Pracownik administracyjny

Z Kancelarią związana od 2024 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik zarówno sektora prywatnego, jak i pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Oddziału w Chorzowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Administracja. Wspiera działanie Kancelarii od strony obiegu dokumentów, na bieżąco kontroluje terminowość wykonywania poszczególnych obowiązków przez pracowników Kancelarii.

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/L.-Galuszka-cz-b.jpg

Łukasz Gałuszka

Radca prawny / Wspólnik

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/N.-Galuszka-cz-b.jpg

Natalia Gałuszka

Radca prawny / Wspólnik

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/A.-Kwietniowska-cz-b-1.jpg

Anna Kwietniowska

Adwokat / Of counsel

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/D.-Zukowski-cz-b.jpg

Dariusz Żukowski

Prawnik / Of counsel

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/K.-Kaminski-cz-b.jpg

Kamil Kamiński

Prawnik

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/M.-Urbanowicz-cz-b.jpg

Mateusz Urbanowicz

Prawnik

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/T.-Pelar-cz-b.jpg

Tomasz Pelar

Prawnik

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/P.-Brodzinska-cz-b.jpg

Patrycja Brodzińska

Pracownik administracyjny

http://legibus-consulto.pl/wp-content/uploads/2024/03/Legibus-logo-w-kontrze-pion.png

ADRES

Legibus Consulto Gałuszka Radcowie Prawni Sp. p.
ul. Gliwicka 2/1, 40-079 Katowice
NIP: 6342843058, REGON: 362051209, KRS: 0000905341
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział gosp. KRS

SEKRETARIAT

Kontakt dla sądów, komorników i innych instytucji:

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. o numerze 80 1050 1344 1000 0090 8090 2076

Copyright © Legibus-Consulto 2024