wide photo of office
doradca

Łukasz Gałuszka

wspólnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - magister prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu stałej obsługi przedsiębiorców prowadzących swoją działalność tak na terenie aglomeracji śląskiej, jak i poza jej granicami, a także w prowadzeniu spraw klientów indywidualnych.

Jego motto to: audaces fortuna iuvat, łac. szczęście sprzyja śmiałym. To właśnie śmiałość, ambicja i determinacja w wytyczaniu celów i ich osiąganiu najlepiej opisują jego filozofię pracy.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, gospodarczym, prawie spółek, umów w obrocie gospodarczym i konsumenckim, sądowym i egzekucyjnym dochodzeniu należności, sprawach ubezpieczeniowych (odszkodowawczych) oraz o zadośćuczynienie. Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu i aktualizowaniu procedur związanych z ochroną danych osobowych. 
Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania jest postępowanie cywilne, a w szczególności zagadnienia związane z prezentacją i koncentracją materiału procesowego w postępowaniu spornym rozpoznawczym oraz zasadami sporządzania środków zaskarżenia, co pozwala na profesjonalne, kompleksowe, a przede wszystkim skuteczne prowadzenie spraw sądowych Klientów Kancelarii.

Jest autorem szeregu artykułów prasowych z zakresu prawa i procedury cywilnej.

Od marca 2016 r. ma przyjemność prowadzić dla studentów kierunku Prawo w biznesie na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie zajęcia z zakresu sądowego i pozasądowego dochodzenia wierzytelności, spółek handlowych oraz sądowego postępowania egzekucyjnego.

Wolne chwile poświęca na realizowanie swoich pasji i zainteresowań, do których zaliczają się gra w tenisa ziemnego, polityka krajowa i międzynarodowa, historia oraz szeroko rozumiany sport.

wide photo of table
radca prawny

Agnieszka Kulig-Gęgotek

wspólnik

Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - magister prawa. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym i handlowym oraz pracy.

Praktykę zawodową zdobywała począwszy od roku 2007 r., co zaowocowało wszechstronnym doświadczeniem w prowadzeniu stałej obsługi prawnej przedsiębiorców i prowadzeniu spraw klientów indywidualnych, w reprezentowaniu ich interesów w postępowaniach sądowych, a także bieżącym doradztwie prawnym.

W kręgu jej zainteresowań leży głównie prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, a w sposób szczególny interesuje się zawodowo prawem pracy i prawem rodzinnym. W swojej pracy magisterskiej pisanej pod opieką naukową dr hab. Arkadiusza Sobczyk zajmowała się problematyką godzin nadliczbowych i zgłębianie tej problematyki kontynuuje. Brała udział w ogólnopolskiej konferencji pt. „Informowanie i konsultacja pracowników w prawie polskim”.

Czas wolny stara się poświęcać rodzinie.