wide photo of office

Kontakt

Siedziba główna:
Kancelaria Radcowska LEGIBUS CONSULTO
Kulig-Gęgotek i Wspólnicy Spółka komandytowa
ul. Tadeusza Kościuszki 45/8, 40-048 Katowice,
NIP: 634-284-30-58, REGON: 362051209
e-mail: kancelaria@legibus-consulto.pl
tel.:  (+48) 794-153-444
www.facebook.com/legibusconsulto

Oddział w Olkuszu:

Kosmolów 110, 32-300 Olkusz
e-mail: a.kulig-gegotek@legibus-consulto.pl
tel.: (+48) 794-173-444
S P O T K A N I A: p o n - p t:   o d   9 : 0 0   d o   1 7 : 3 0
(po wcześniejszym umówieniu)

Formularz kontaktowy